RÖPERLİ KROKİ


Çap ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafında verilen ve arsanın genel olarak sınırlarını ölçeksiz belirten bir belgedir. Röperii kroki ise arsanın ölçekli ve kesin sınırlarını koordinat sistemi üzerinde yer alan bilgileri ile gösteren belgedir.

Her iki belge de arsa malikleri veya vekilleri tarafından çap için tapu ile, röperli kroki içinse tapu ve çapla başvurarak alınabilir. Metrekare üzerinden belirlenen bir harç yatırılması gerekmektedir.

Röperli kroki, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden alınır.

Röperli kroki inşaatların subasman aşamasından sonra belediyeye temel üstü vizesi için başvururken lazım olan bir evraktır.

Röperli krokide binanın oturum alanı ve çekme mesafeleri görünür.